Spolupráce s Libris Now

Libris Now chce pomáhat, Libris Now chce dělat něco pro druhé!
I proto se nyní dohodla na vzájemné spolupráci s organizací "Kampaň na pomoc psům". I oni přikládají ruku k dílu - ať už pomocí při akcích nebo pořádáním vlastních (např. různé dílny, setkání atd).
Facebook odkaz: https://www.facebook.com/librisnow8/?fref=ts